โมโตอีวี มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซ่อมดัดแปลง อัพเกรด
  Cart : Account
Moto EV

เวลาเปิด Open Daily 10:00-19:00 HOTLINE: 064 6809900

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
ตรวจสอบเลข Serial มอเตอร์ Controller:


Hub 10 inch
Hub 10 inch
Hub 12 Inch
Hub 12 Inch
Hub 14 Inch
Hub 14 Inch
Mid Drive
Mid Drive
under 2000W
under 2000W
Hub 17 Inch
Hub 17 Inch
2000-3000W
2000-3000W
3000-5000W
3000-5000W
5000W up
5000W up


มอเตอร์ทั้งหมดของทางร้านQS Motor 12x3.5inch 253 3000W 40H V1.2
8,500
QS Motor 12x3.5inch 253 3000W 40H V1.2


QS Motor 10x3.0inch 205 2000W 50H V1
9,000
QS Motor 10x3.0inch 205 2000W 50H V1


QS Motor 12x3.5inch 253 4000W 45H V1.2
9,000
QS Motor 12x3.5inch 253 4000W 45H V1.2


QS 138 3000W Sprocket type
10,000
QS 138 3000W Sprocket type


QS 138 3000W 70H V2 Belt pulley
12,500
QS 138 3000W 70H V2 Belt pulley


QS Motor 10x3inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)
13,500
QS Motor 10x3inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)


QS Motor 10x2.15inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)
13,500
QS Motor 10x2.15inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)


QS Motor 10x3inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)
14,500
QS Motor 10x3inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)


QS Motor 10x2.15inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)
15,000
QS Motor 10x2.15inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)


QS Motor 12x3.5inch 260 3000W 40H V4 Race version (WP)
17,500
QS Motor 12x3.5inch 260 3000W 40H V4 Race version (WP)


QS Motor 14x4.25inch 260 3000W 40H V4 (WP)
17,500
QS Motor 14x4.25inch 260 3000W 40H V4 (WP)


QSMOTOR 165 5000W Rated 72V 35H Encoder Mid drive Motor with Far
18,000
QSMOTOR 165 5000W Rated 72V 35H Encoder Mid drive Motor with Far


QS Motor 12x3.5inch 260 5000W 45H V4 Race version (WP)
19,500
QS Motor 12x3.5inch 260 5000W 45H V4 Race version (WP)


QS Motor 12x3.5inch 260 7000W 50H V4 Race version (WP)
25,500
QS Motor 12x3.5inch 260 7000W 50H V4 Race version (WP)