โมโตอีวี มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ซ่อมดัดแปลง อัพเกรด
  Cart : Account
Moto EV

เวลาเปิด Open Daily 10:00-19:00 HOTLINE: 064 6809900

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
ตรวจสอบเลข Serial มอเตอร์ Controller:


Hub 10 inch
Hub 10 inch
Hub 12 Inch
Hub 12 Inch
Hub 14 Inch
Hub 14 Inch
Mid Drive
Mid Drive
Side Drive Motor
Side Drive Motor
under 2000W
under 2000W
Hub 17 Inch
Hub 17 Inch
2000-3000W
2000-3000W
3000-5000W
3000-5000W
5000W up
5000W up


มอเตอร์ทั้งหมดของทางร้านQS Motor 10x2.15inch 212 2000W 45H V1.1
8,000
QS Motor 10x2.15inch 212 2000W 45H V1.1


QS Motor 12x3.5inch 253 3000W 40H V1.2
8,500
QS Motor 12x3.5inch 253 3000W 40H V1.2


QS Motor 12x3.5inch 254 3000W 40H V1.2
8,500
QS Motor 12x3.5inch 254 3000W 40H V1.2


QS 260 17x1.16 2000W 35H v1.4
9,000
QS 260 17x1.16 2000W 35H v1.4


QS Motor 12x3.5inch 253 4000W 45H V1.2
9,000
QS Motor 12x3.5inch 253 4000W 45H V1.2


QS Motor 10x3.0inch 205 2000W 50H V1
9,000
QS Motor 10x3.0inch 205 2000W 50H V1


QS Motor 14x3.5inch 3000W 40H V1
9,500
QS Motor 14x3.5inch 3000W 40H V1


(Sprocket Adapter ) QS 138 3000W
10,000
(Sprocket Adapter ) QS 138 3000W


QS 138 3000W 70H V2 Belt pulley
12,500
QS 138 3000W 70H V2 Belt pulley


QS 12x2.5 1500W EM50SP , EM50SP ,Meter DKD , Z6 Throttle
13,000
QS 12x2.5 1500W EM50SP , EM50SP ,Meter DKD , Z6 Throttle


QS 138 3000W 70H with sprocket 14T V2
13,500
QS 138 3000W 70H with sprocket 14T V2


QS Motor 10x3inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)
13,500
QS Motor 10x3inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)


QS Motor 10x2.15inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)
13,500
QS Motor 10x2.15inch 205 3000W 50H V3 Race version (WP)


QS Mid-drive motor 72V 4000W Belt Pulley
14,000
QS Mid-drive motor 72V 4000W Belt Pulley


QS Motor 10x3inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)
14,500
QS Motor 10x3inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)


QS 138 3000W 70H with 1:2.35 gear box V3 with 15T sprocket
15,000
QS 138 3000W 70H with 1:2.35 gear box V3 with 15T sprocket


QS Motor 10x2.15inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)
15,000
QS Motor 10x2.15inch 205 4000W 55H V3 Race version (WP)


QS Motor 14x3.5inch 3000W 40H V4
16,500
QS Motor 14x3.5inch 3000W 40H V4


QS Motor 14x4.25inch 260 3000W 40H V4 (WP)
17,500
QS Motor 14x4.25inch 260 3000W 40H V4 (WP)


QS 17"3.5 260 3000W 40H v4 motor
17,500
QS 17"3.5 260 3000W 40H v4 motor


QS Motor 12x3.5inch 260 3000W 40H V4 Race version (WP)
17,500
QS Motor 12x3.5inch 260 3000W 40H V4 Race version (WP)


QSMOTOR 165 5000W Rated 72V 35H Encoder Mid drive Motor with Far
18,000
QSMOTOR 165 5000W Rated 72V 35H Encoder Mid drive Motor with Far


QS Motor 12x3.5inch 260 5000W 45H V4 Race version (WP)
19,500
QS Motor 12x3.5inch 260 5000W 45H V4 Race version (WP)


QS 260 12x3.5 5000W V4
20,000
QS 260 12x3.5 5000W V4


QS 138 4000W 90H liquid belt
21,000
QS 138 4000W 90H liquid belt


QS 138 4000W 90H liquid taper shaft with 14T sprocket adapter
21,000
QS 138 4000W 90H liquid taper shaft with 14T sprocket adapter


QS 12x3.5 3000W Mid drive Motor Assembly Kits
21,500
QS 12x3.5 3000W Mid drive Motor Assembly Kits


QS 268 12x3 3000W V5 BLDC hub motor with high performance Racing
22,000
QS 268 12x3 3000W V5 BLDC hub motor with high performance Racing


SiAECOSYS 3000W Side Drive Motor
24,000
SiAECOSYS 3000W Side Drive Motor


QS Motor 12x3.5inch 260 7000W 50H V4 Race version (WP)
25,500
QS Motor 12x3.5inch 260 7000W 50H V4 Race version (WP)


QS 12x3 9000W 268 V5 BLDC hub motor with high performance Racing
32,000
QS 12x3 9000W 268 V5 BLDC hub motor with high performance Racing